IBA

تفاهم نامه حمایت از "جام بانک اسلامی افغانستان" امروز بین بانک اسلامی افغانستان و اداره ملی کرکت بورد افغانستان به امضاء رسید.
تفاهمنامه مذکور امروز در مقر کرکت بورد افغانستان توسط دوکتور شریف الله ابراهیمی معاون و سرپرست بانک اسلامی افغانستان و عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان به امضاء رسید.
به اساس این تفاهمنامه بانک اسلامی افغانستان حمایت مالی تایتل یا عنوان مسابقات کرکت بین افغانستان و ایرلند را بدوش خواهد داشت.
این مسابقات بین تیم ملی کرکت افغانستان و تیم کرکت کشور "ایرلند" به میزبانی افغانستان طی سه مسابقه بیست اوره، پنج مسابقه یک روزه و یک مسابقه تیست، تنظیم گردیده است که در شهر " دیره دون" کشور هندوستان تدویر می یابد.
در محفلی که به خاطر امضای این تفاهمنامه تدویر یافته بود، نخست دوکتور شریف الله ابراهیمی معاون و سرپرست بانک اسلامی افغانستان بازی های ورزشی و به خصوص بازی کرکت را باعث کسب افتخار به افغانستان دانست و تأکید کرد که چون تیم ملی کرکت کشور همواره باعث خرسندی مردم و افتخار آوری برای کشور گردیده است، بانک اسلامی افغانستان لازم دانست تا از این برنامه حمایت مالی بعمل آورد.
همچنان رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان از بانک اسلامی افغانستان ابراز سپاس و قدر دانی کرد و ابراز امید واری کرد که همکاری های دو جانبه بین دو اداره ادامه داشته باشد.

Satisfied with the product features?